استاندارد

طراحی خلاقانه و واکنشگرا

2،500،000 تومان
  • پنل مدیریت
  • دسترسی کامل
  • تعداد صفحات بیشتر از 4 
  • طراحی مبتنی بر الگو 
  • هاست و دامنه 1GB 
  • دامنه های نامحدود
  • پشتیبانی یکماهه محتوا
  • پشتیبانی یکساله هاست و دامین

پلن ویژه

طراحی خلاقانه و واکنشگرا

6،000،000 تومان
  • پنل مدیریت
  • دسترسی کامل
  • تعداد صفحات بیشتر از 8 
  • طراحی مبتنی بر الگو 
  • هاست و دامنه 3GB 
  • دامنه های نامحدود
  • طراحی فروشگاهی
  • پشتیبانی یکماهه محتوا
  • پشتیبانی یکساله هاست و دامین

پلن پیشرفته

طراحی خلاقانه و واکنشگرا

4،000،000 تومان
 • پنل مدیریت
 • دسترسی کامل
 • تعداد صفحات بیشتر از 4 
 • طراحی مبتنی بر الگو 
 • هاست و دامنه 2GB 
 • دامنه های نامحدود
 • پشتیبانی یکماهه محتوا
 • پشتیبانی یکساله هاست و دامین

مشاوره وبمستر هفت

جهت مشاوره و راه اندازی وب سایت کسب و کار خود، فرم مربوطه را پر کرده و ارسال نمائید.